23 Şubat 2012 Perşembe

T- sql ntext türündeki kolonda replace scripti

Sql server da ntext türündeki bir kolonun üzerindeki kayıtlarda replace fonksiyonunu kullanmak istediğinizde, ntext i önce nvarchara cast edip sonra replance etmeniz gerekmekte.

Örnek Script:

UPDATE Tablo_adı
SET Ntext_türündeki_kolon_adı = CAST(REPLACE(CAST(Ntext_türündeki_kolon_adı AS nvarchar(MAX)), 'heda', 'hede') AS ntext)

Hiç yorum yok: