8 Kasım 2013 Cuma

Log Shipping de ki Bir Database'e Kullanıcı ve ya Yetki Tanımlamak

1- Log shipping de ki bir database e kullanıcı eklemek için önce pimary database üzerine eklemek istediğimiz user'ı ekleyip log shipping adımlarının tamamlanıp değişikliklerin secondary sunuculara yansımasını bekleyeceğiz.
Not: duruma göre bu adımları manuel olarak da çalışıtırabiliriz.

2- Primary sunucu üzerinde aşağıdaki sorgu çalıştırılarak userın sid'i alınır;
  
   select name, sid from master..syslogins where name in ('username')

3- Bir önceki adımda elde etmiş olduğumuz sid secondary sunucuda sp_addlogin sp sine parametre olarak verilip, user adı ve parola girilerek eklenir.

   sp_addlogin 'tduman', @passwd='******', @sid=0xDB9C34356448E548A4A2A755D9580C1C , @defdb='defaultdatabase'
4- Login olarak ekleyeceğimiz database de ilgili user daha önce var ise loginler den bu user delete edilip yukarıdaki işlem ile eklenir.

Not: Eğer eklemek istediğimi user primary sunucuda, secondary sunucudan daha farklı yetkilere sahip ise bu yetkiler secondary sunucuya yansıyacaktır.
Bu durumu istemiyor iseniz aşağıda ki sp ile, ilgili user'a secondary sunucu üzerindeki databaseler de hangi yetkiler var ise güncelleyebilirsiniz.

USE secondarysunucu_databaseleri
GO
EXEC sp_change_users_login 'update_one', 'username', 'username'
GO

Hiç yorum yok: