29 Nisan 2007 Pazar

SQL SERVER 2005

SQL NEDİR?
SQL, ingilizce açık adıyla "Structured Query Language"(Yapılandırılmış Sorgulama Dili) bir veritabanı sorgu dilidir. SQL ile veritabanına yeni tablolar, yeni kayıtlar ekleyip, silebilir, var olanlar üzerinde düzenlemeler ve sorgular yapabilirsiniz. SQL ile Oracle, db2, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, MS Access gibi veritabanı yönetim sistemlerinde çalışabilirsiniz. SQL, standard bir veritabanı sorgu dilidir, bütün gelişmiş veritabanı uygulamalarında kullanılır.
Transact-SQL
SQL, düzeltilmesi veya değiştirilmesi istenen bilgileri açıkça belirtmeye izin veren ve yerine getirilebilecek başlıca işlemleri tanımlamamızı sağlayan bir komut takımıdır. Bu komutların oluşturduğu yapıya Transact-SQL dili denir. Transact-SQL ile veri ve sorgulara erişebilir, güncelleyebilir ve ilişkisel veritabanı sistemini yönetebilirsiniz. Transact –SQL komutları kullanım amaçlarına göre üç genel kategoriye ayrılır.

SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)
SQL Veri İşleme Dili veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan DML komutlarının tümüdür. En sık kullanılan DML komutları ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir.
SELECT : Veri seçmek
DELETE : Veri silmek
UPDATE : Veri güncellemek
INSERT : Veri girmek

SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)
SQL Veri Tanımlama Dili verilerin tutulduğu nesneler olan tabloların yaratılmasını, silinmesini ve bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlar. En sık kullanılan bazı DDL komutları ve kullanım amaçları aşağıdaki gibidir.

CREATE TABLE : Yeni bir tablo yaratmak
ALTER TABLE : Tabloda değişiklik yapmak
DROP TABLE : Tabloyu silemek
CREATE INDEX : Tabloda dizin oluşturmak
SQL Veri Kontrol Dili (Data Control Language-DCL)
SQL Veri Kontrol Dili bir veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini sağlar. Aşağıdaki tablo DCL komutlarını ve fonksiyonlarını göstermektedir.

GRANT :Kullanıcıya yetki vermek
DENY :Kullanıcı, grup veya rolü herhangi bir eylem için engeller.
REVOKE :Daha atanmış olan yetki veya engeli kaldırır.

Hiç yorum yok: